Czym są katastrofy budowlane?

Codziennie możemy usłyszeć w radio czy przeczytać w prasie o katastrofie budowlanej w Polsce czy w krajach położonych niedaleko.

Jest to pojęcie, które funkcjonuje we współczesnym świecie na porządku dziennym, jako że mówi o zjawisku nieuchronnie towarzyszącym rozwojowi budownictwa lądowego.

Katastrofy budowlane to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu lub jego części.

Może obejmować także konstrukcyjne elementy, takie jak rusztowania, urządzenia formujące, ścianki szczelne czy obudowy wykopów.

Katastrofy budowlane dzieli się na dwie kategorie.

Pierwsza z nich obejmuje te, które są wynikiem zdarzeń losowych, takich jak powodzie, silne opady deszczu lub śniegu czy uderzenia pioruna, ale także wybuchy gazu, natomiast druga dotyczy wydarzeń, które nie wynikają ze zdarzeń losowych.

W Polsce liczba katastrof budowlanych wciąż jest duża, jednak rokrocznie spada, co jest bardzo optymistyczną prognozą na przyszłość.

Wśród województw o największym odsetku przykrych zdarzeń w budownictwie lądowym w ostatnim czasie wyróżnia się przede wszystkim województwo małopolskie.