Błędy w czasie wykonawstwa

W budownictwie lądowym popełniane są liczne błędy, które doprowadzają do wielu katastrof budowlanych.

Znacznej ich części można zapobiec, pamiętając o rozwadze i odpowiednim podejściu do wykonywanej pracy, jednak wciąż zdarzają się firmy i pracownicy, którym dalszy los obiektów, które tworzą jest obojętny.

Podstawowym błędem popełnianym na etapie wykonawczym budowy jest realizacja niezgodna z dokumentacją techniczną.

Bardzo często do tragedii prowadzi także zła jakość materiałów bądź nieodpowiednie warunki transportu czy składowania.

Niestety, wciąż bardzo często do wypadków w budownictwie lądowym prowadzi zła jakość wykonywanych robót, która często jest wynikiem słabych zarobków i złych warunków pracy.

Często do katastrof budowlanych prowadzi także niewłaściwa technologia wykonania obiektu.

Błędy popełniane na etapie wykonawstwa są najczęściej bardzo znaczące, bowiem mają wpływ na przyszłość obiektu i jego dalsze funkcjonowanie.

Należy więc ograniczać je do minimum, aby zapobiec poważnym katastrofom budowlanym.