Współczesny akwizytor

Największa popularność akwizycji miała miejsce w latach 90-tych. Początkowo ta forma sprzedaży odbywała się przeważnie w Stanach Zjednoczonych. Z czasem moda ta dotarła do innych krajów. W czasach tych domokrążcy cieszyli się dużym zaufaniem społeczeństwa. Z tego powodu zarobki domokrążców znacznie przewyższały średnie krajowe. Dzięki akwizytorom wiele przedsiębiorstw i koncernów uzyskiwało znaczące obroty.

Jaki obecnie jest pogląd na akwizytorów? Z pewnością zawód ten nie cieszy się dużym zaufaniem. Wynika to chociażby z oszustw, których dopuścili się niektórzy domokrążcy. To z kolei spowodowało, że obecnie akwizytorzy rzadko wpuszczani są do mieszkań prywatnych. Również wiele firm wywiesza zawieszki, na których widnieje informacja, że akwizytorzy nie mogą oferować swoich produktów. Taki spadek zaufania przełożył się również na pensje domokrążców. Wiele osób traktuje akwizycję jako dodatkowe źródło dochodu.

Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy akwizytor jest oszustem i często mają oni w ofercie wartościowe produkty.