Sie handlowa Alma

Alma Market jest polskim przedsiębiorstwem, które zajmuje się handlem detalicznym. Alma oficjalnie funkcjonuje od 1994 roku, kiedy to została zanotowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Alma oprócz bezpośredniej sprzedaży swoich produktów, zajmuje się także sprzedażą internetową. Sama nazwa delikatesów wywodzi się o łacińskiego słowa, które oznacza tyle, co „karmicielka”. Grupa kapitałowa Alma składa się ze spółek zależnych, które trudnią się handlem produktami spożywczymi, artykułami chemicznymi, a także funkcjonują na rynku nieruchomości. Na początku spółka istniała pod nazwą „KrakChemia S.A.”. Taka nazwa towarzyszyła jej aż do 2004 roku, kiedy to przybrała nazwę „Alma Market S.

A.”. W maju 2004 spółka zmieniła nazwę na Alma Market S.A. Obecnie sama Alma Market S.A. Jest skoncentrowana na artykułach spożywczych, a produktami chemicznymi zajmuje się KrakChemia S.A., która wchodzi w skład grupy kapitałowej.

Delikatesy Alma mają swoją markę własną, Krakowski Kredens, a także mogą pochwalić się sklepem internetowym.