Praca

Współczesny akwizytor

Największa popularność akwizycji miała miejsce w latach 90-tych. Początkowo ta forma sprzedaży odbywała się przeważnie…