Najważniejsze wynalazki z perspektywy globalizacji

Często mówi się, że przyszło nam żyć w zglobalizowanym świecie. Ma to zarówno swoje plusy, jak i minusy.

Zdaje się, że takie zintensyfikowanie procesów globalizacyjnych, jakie miało miejsce w ostatnich dekadach, nie byłoby możliwe bez przynajmniej kilku wynalazków. Chodzi tutaj w kolejności o telegraf, radio, telewizję, telefony komórkowe i Internet.

Dlaczego właśnie te wynalazki miały wpływ na przyspieszenie procesów globalizacyjnych? Odpowiedź na to pytanie jest właściwie prosta – te odkrycia znacznie ułatwiły przesyłanie informacji na odległość. Dzięki temu, że w kilka chwil jesteśmy w stanie połączyć się z osobą, która znajduje się na końcu świata, możemy na przykład prowadzić interesy na szeroką skalę.

Ułatwiona jest również komunikacja między kulturami, a także utrzymywanie kontaktów z bliskimi za granicą – ma to pośredni wpływ na zintensyfikowanie procesów migracyjnych, czyli również na mieszanie się kultur. Ciekawe, jak w najbliższych latach będzie postępowała globalizacja? To, że nadal będzie ona miała miejsce, jest właściwie pewne.