Maszyny, a bezpieczeństwo pracy

Każdy pracownik bez względu na rodzaj wykonywanej pracy oraz branżę powinien przejść odpowiednie szkolenie dotyczące jego stanowiska pracy.

Najczęściej o takim przeszkoleniu jest mowa, kiedy dane miejsce pracy kojarzy się z niebezpieczeństwem, czyli używaniem przyrządów oraz maszyn lub szkodliwych warunków pracy.

Część maszyn jest możliwa do obsługi bez przejścia odpowiedniego szkolenia i otrzymania pozwolenia na jego użytkowanie, część natomiast obarczona jest takim obowiązkiem, który pracownik musi spełnić zanim przystąpi do pracy.

Mimo tego, że szkolenie BHP w każdym miejscu pracy jest obowiązkowe, niestety nie wszyscy wywiązują się z tego obowiązku nie wiedząc, dlaczego przecież, jeśli pracownik nie będzie odpowiednio przeszkolony może nieświadomie spowodować wypadek w pracy, co powoduje szereg komplikacji dla całego przedsiębiorstwa oraz jego właściciela.

Szkolenie BHP powinno być odnawiane nie wystarczy, że pracownik przejdzie je raz w życiu u pierwszego pracodawcy, ale na każdym stanowisku, które obejmuje.