Kim jest deweloper mieszkaniowy

Umowa deweloperska zawdzięcza swoją nazwę właśnie od osoby, która zajmuje się wszystkimi formalnościami, związanymi między innymi z budową i sprzedażą nieruchomości. Umowa deweloperska jest umową bardzo specyficzną i kojarzy się właśnie z deweloperem, który nie występuje nigdzie indziej, tylko w przypadku budowy i sprzedaży domów czy mieszkań.

Działalność deweloperska

Żeby zrozumieć, kim jest deweloper, najpierw trzeba zrozumieć istotę działalności deweloperskiej. To taka działalność, która polega na zabudowaniu lub przebudowaniu nieruchomości, a następnie sprzedaży bądź wynajęciu ich innym osobom. Deweloper to po prostu osoba, która zajmuje się tym całym procesem. Można więc powiedzieć, że deweloperem jest osoba, która zajmuje się budową lub przebudową nieruchomości, a następnie ich sprzedażą. Bardzo ważną informacją jest to, że działalność deweloperską może wykonywać każdy przedsiębiorca. Dodatkowe wymogi prawne pojawiają się dopiero podczas zawierania umów deweloperskich, jednak przed tym nie ma żadnych specjalnych regulacji prawnych. Oznacza to, że deweloper może prowadzić swoją działalność gospodarczą albo w postaci jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki czy innego podmiotu, ponieważ prawo nie stawia mu żadnych ograniczeń tego typu. Deweloperzy mogą wznosić nieruchomości komercyjne z przeznaczeniem na wynajem, ale mogą również przekształcać i sprzedawać działki nabywcom w celu samodzielnej budowy domów.

Deweloper

Istnieje definicja prawna dewelopera. Pojęcie to reguluje Kodeks Cywilny.

W skrócie można powiedzieć, że deweloper to przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia prawa, o który mowa w art. 1 i przeniesienia tego prawa na nabywcę. Tak jak było wspomniane na początku tego artykułu, deweloper to po prostu osoba, która zawiera umowy deweloperskie (które są umowami rozumianymi w przepisach ustawy deweloperskiej). Nie oznacza to jednak, że deweloperem można nazwać wyłącznie osoby – deweloperem określa się również całe spółdzielnie mieszkaniowe. Nie jest to jednak do końca poprawne nazewnictwo, ponieważ spółdzielnia buduje dla swoich członków, a deweloper związuje się ze swoimi klientami tylko przy pomocy umowy deweloperskiej. Mimo to znane są przypadki, w których spółdzielnia prowadzi działalność deweloperską dla osób, które nie są jej członkami. Jest to możliwe dzięki specjalnym przepisom o spółdzielniach mieszkaniowych. Przepisy dopuszczają prowadzenie działalności gospodarczej przez te podmioty, jednak działalność musi być skierowana do innych osób, niż członkowie spółdzielni.

Stan deweloperski

Deweloper często sprzedaje nieruchomości, które określa się stanem deweloperskim. Musisz pamiętać o jednym: zawsze czytaj umowy, ponieważ to właśnie w umowie deweloperskiej jest szczegółowo napisane, co dokładnie oznacza stan deweloperski. Nie ma on swojej jednej definicji, ponieważ co umowa deweloperska, to inne rozumienie stanu deweloperskiego. Mimo to każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do tego, żeby w umowie lub w jej aneksach zawrzeć jak najbardziej szczegółowe informacje, dotyczące wykończenia mieszkania.

Stan deweloperski oznacza bowiem stan surowy, jednak taki, który umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie prac wykończeniowych.

domy na rynku pierwotnym http://jandach-plewiska.pl/mieszkania-z-ogrodkiem