Jakie są obowiązki akwizytora?

Z usług akwizytorów korzystają liczne przedsiębiorstwa. Jest to bowiem jeden ze sposobów na zwiększenie sprzedaży produktów lub usług. Rolą akwizytora jest odwiedzanie domów i mieszkań prywatnych i oferowanie produktów. Jest to zatem sprzedaż bezpośrednia. Wiele osób obawia się dokonywania zakupów za pośrednictwem akwizytora. Ta forma sprzedaży wiąże się z pewnym ryzykiem. Są jednak sposoby na to, żeby zmniejszyć ryzyko.

Przede wszystkim domokrążca powinien okazać dowód osobisty, który jednocześnie stanowić będzie potwierdzenie jego tożsamości. Równie istotny jest dokument, który świadczy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki temu zyskamy pewność, że zawieramy umowę z firmą, a nie z osobą prywatną. Często jednak akwizytorzy działają z polecenia firmy. W takim przypadku konieczne jest posiadanie dokumentu, w którym jest upoważnienie do zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy. Przed podpisaniem umowy akwizytor musi powiadomić nabywcę o przysługujących mu prawach. Jednym z nich jest możliwość odstąpienia od umowy.