Fundacja Epileptologii na Rzecz Chorych z Padaczką

Padaczka, czyli epilepsja, to grupa przewlekłych zaburzeń neurologicznych, które objawiają się napadami padaczkowymi. Zazwyczaj przyczyna epilepsji jest nieznana, ale u niektórych osób występuje jako skutek guza mózgu, udaru lub urazu mózgu. Również osoby, które nadużywały narkotyków i alkoholu są narażone na wystąpienie padaczki. Epilepsja to nieuleczalne zaburzenia, ale w 70% przypadków leki pozwalają na kontrolowanie napadów padaczkowych. W Polsce działa Fundacja Epileptologii, która została założona w 1993 roku.

To pierwsza taka organizacja pozarządowa w kraju, która ma na celu poprawę jakości życia osób cierpiących na padaczkę. Fundacja skupia wielu lekarzy, psychologów, społeczników i przedstawicieli nauki. Organizacja szerzy wiedzę o chorobie i jej sposobach leczenia. Inicjuje i przeprowadza badania naukowe związane z epilepsją, a także organizuje konferencje i spotkania dla lekarzy, by dostarczać im szczegółowych informacji z tego zakresu. Fundacja Epileptologii prowadzi działalność wydawniczą i informacyjną, by podnosić świadomość o zaburzeniach neurologicznych wśród społeczeństwa.