”Dar Serca” – Fundacja Orlen

Fundacja ORLEN „Dar Serca” przeznacza otrzymywane środki osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji i wymagają pomocy z powodu choroby czy ubóstwa. Została zarejestrowana w 2001 roku, a jej poprzedniczką była Fundacja Petrochemia Dzieciom działająca w latach 1997-2002. Fundacja „Dar Serca” skupia swoje działania w szczególności na wsparciu dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

W tym celu wspiera finansowo rozwój rodzinnych domów dziecka. Pomaga rodzinom zastępczym w codziennych potrzebach, finansuje ich letni wypoczynek i wspiera w okresie świątecznym. Fundacja pozwala uzdolnionym młodym ludziom na samorealizację, dzięki systemowi stypendialnemu.

Wspiera programy edukacyjne i te związane z krzewieniem dziedzictwa kulturowego oraz tradycji narodowej. Jednym z najważniejszych pól działalności Fundacji „Dar Serca” jest działanie na rzecz chorych dzieci. Fundacja pomaga również szpitalom i hospicjom poprzez darowizny na leczenie i rehabilitację małych pacjentów.