Budownictwo w okresie międzywojennym

Polska po I wojnie światowej starała się odbudować i wrócić do normalnego życia. Dlatego też wszelkie plany zakładały szybki rozwój i podążanie ku nowoczesności.

Żaden plan nie zakładał jednak, że to nie nowy etap w historii państwa polskiego, a jedynie okres przejściowy, zwieńczony wybuchem kolejnej wojny. Międzywojnie choć po i przed tragicznymi wydarzeniami było barwne i ciekawe.

To właśnie wtedy budownictwo stało się bardzo ważnym elementem w polityce gospodarczej państwa, bowiem stanowiło najkrótszą drogę do rozwiązania wielu problemów, takich jak bezrobocie czy złe warunki mieszkaniowe Polaków. W złotych latach międzywojnia powstawały liczne budynki mieszkalne o bardzo zróżnicowanym standardzie, ale nie tylko.

Był to także czas intensywnego rozwoju budownictwa przeznaczonego dla przemysłu. To właśnie wtedy powstały liczne fabryki, huty i elektrownie Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Okres międzywojenny był dla Polski bardzo specyficznym etapem, ponieważ mimo wydarzeń z przeszłości i nieuchronnej zbliżających się kolejnych tragicznych zdarzeń przyszłości, kraj rozwijał się, stawiając na dążenie do rozwoju, co w znacznym stopniu objęło budownictwo.